Odporność na problem roku 2000


Wilbur korzysta z procedur systemowych firmy Microsoft wszedzie tam, gdzie wymagane jest obliczanie dat. Wierzymy, że procedury te będą działały poprawnie w odniesieniu do dat po 31 grudnia 1999.

Wilbur został przetestowany na oryginalnej wersji Windows 95 bez łatek, z przesuniętą datą systemową. Pod każdym względem wydawał się funkcjonować poprawnie. Szczególną uwagę zwróciliśmy na przetestowanie następujących cech:

  • Uruchomienie tworzenia indeksu w czasie przejścia na datę 2000 - nie wykryto anomalii.
  • Aktualizacje wykonane prawidłowo po przejściu na rok 2000.
  • Wyświetlanie daty i sortowanie listy plików według dat wykonane prawidłowo dla plików z datami modyfikacji przed i po przejściu na 2000.
  • Wyszukiwania z kryterium daty wykonane prawidłowo: odnalazły właściwe pliki, bez względu na ich datę modyfikacji.
  • Choć nie przetestowano wszystkich funkcji związanych z datą, nie wykryto żadnych anomalii w tych, które przetestowano. Nie mamy więc powodu, by sądzić, że zmiana daty będzie miała na nie wpływ.

Choć RedTree Development Inc. nie ma powodów, by sądzić, że zmiana daty na rok 2000 będzie miała wpływ na aplikację Wilbur, to nasze przekonanie nie stanowi gwarancji odporności na problem roku 2000, ani też rozszerzenia gwarancji zawartej w umowie licencyjnej.

 

Copyright (c) 1999 RedTree Development Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia.
Nazwy innych produktów i firm wzmiankowane w tym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odnośnych firm lub właścicieli tychże znaków towarowych.