Wilbur - Opis funkcji

Szybkie wyszukiwanie, Rozsądne rozmiary indeksów
Wyrażenia wyszukiwane obsługują symbole wieloznaczne i wyrażenia logiczne
Wygodne definiowanie plików
Indeksowanie plików w archiwach ZIP
Obsługa indeksów na dyskach CD-ROM
Wilbur to prawdziwie 32-bitowa aplikacja dla systemu Windows
Obsługa znaków międzynarodowych
Uruchamianie programu Wilbur z innych aplikacji
Całkowicie automatyczna instalacja oraz pełna dezinstalacja


 • Szybkie wyszukiwanie, rozsądne rozmiary indeksów

  Gdy Wilbur już raz zindeksuje pliki, może wyświetlić niemal natychmiast wszystkie te, które zawierają określone słowo lub zestaw słów. Może to zrobić a jednocześnie rozmiary pliku indeksowego są znacznie mniejsze niż w innych podobnych aplikacjach. Wilbur może też śledzić informacje o wszystkich plikach na dysku, a nie tylko w tych, które zostały zindeksowane.

  Wynikowa lista może być sortowana według liczby trafień, daty, nazwy, rozszerzenia, rozmiaru, atrybutów lub nazwy ścieżki. Po wybraniu pliku wyszukiwane słowo zostaje wyświetlone w kontekście, albo w formacie skróconym (tylko linie zawierająca trafienia) lub rozszerzonym (wszystkie linie).

scheduleitem.gif (24059 bytes)

 • Wyrażenia wyszukiwane obsługują symbole wieloznaczne i wyrażenia logiczne.

  Wilbur pozwala na użycie symboli wieloznacznych oraz wyrażeń logicznych, w tym nawiasów. Dzięki temu łatwiej wyszukać pliki, które są w danej chwili istotne.   Wyszukiwanie można zawęzić jeszcze bardziej przez zdefiniowanie kombinacji następujących kategorii:

  • Zawartość
  • Nazwa pliku
  • Nazwa katalogu
  • Rozmiar (min. i maks.)
  • Data ostatniej modyfikacji (Przed i Po)
  • Atrybuty

searchdlg.gif (30958 bytes)

 • Wygodne definiowanie plików

  Symboli wieloznacznych można także użyć przy definiowaniu plików, które mają być objęte lub wykluczone z indeksu. Podkatalogi uwzględniane sa automatycznie, tak że definicja *:\*.txt obejmie wszystkie pliki tekstowe na wszystkich dyskach lokalnych. Można też uwzględnić wszystkie dyski sieciowe lub wybrane napędy dysków wymiennych.

 • Indeksowanie plików w archiwach ZIP

  Jeśli zechcemy, Wilbur może traktować dowolne archiwum zip jako katalog. Pliki w archiwum, które spełniają kryteria umieszczenia na indeksie zostaną zindeksowane, tak że będzie można je przeszukiwać i przeglądać jak wszystkie inne pliki. Zagnieżdżone pliki zip (archiwa zip wewnątrz archiwów zip) są obsługiwane poprawnie.

 • Obsługa indeksów na dyskach CD-ROM

  Można zindeksować materiał do rozpowszechniania na dysku CD-ROM i umieścić na dysku Wilbura, tak że materiały będzie można wygodnie przeszukiwać i przeglądać. Kliknij tutaj jeśli chcesz poznać szczegóły.

 • Wilbur to prawdziwie 32-bitowa aplikacja dla systemu Windows

  Wilbur to prawdziwie 32-bitowa aplikacja dla systemu Windows 95 lub NT. Oznacza to lepsze działanie, obsługę długich nazw plików, jak też działanie wielowątkowe, które pozwala programowi na przygotowanie indeksu, gdy pracuje on w tle.

 • Obsługa znaków międzynarodowych

  Dostępna jest ograniczona obsługa na potrzeby indeksowania i przeglądania plików, które zawierają znaki międzynarodowe ze znakami diakrytycznymi, np. ç, ü, a, a itd.

 • Obsługa Szybkiego podglądu

  Gdy Wilbur wyszukał już pliki zawierające żądane wyrażenie, może wyświetlić ich zawartość w formacie tekstowym. Jeśli pracujemy w systemie Windows 95 lub Windows NT 4.0, jedno kliknięcie myszą wyświetli plik w programie Szybki podgląd [Quickview lub Quickview Plus]. Można też nakazać Wilburowi synchronizację zawartości okna Szybkiego podglądu z plikiem właśnie wybranym w panelu plików. Wilbur obsługuje też menu kontekstowe (prawy klawisz myszy), podobnie jak Eksplorator.

 • Uruchamianie programu z innych aplikacji

  Za pomocą opcji wiersza poleceń można łatwo utworzyć makra, które uruchomią aplikację Wilbur bezpośrednio z wnętrza innej aplikacji. Dla przykładu, można utworzyć w MS Word kombinację klawiszy, które wywoła program Wilbur i wyszuka dane słowo (wskazane kursorem) w danym indeksie. Podane zostały przykłady dla MS Word oraz dla środowiska programistycznego MS Visual C++. Łatwo też przy użyciu menedżera Zaplanowanych zadań ustawić aplikację tak, by automatycznie budowała/odnawiała indeksy o dowolnej porze. Wilbur jest też serwerem automatyzacji OLE, tak że można kontrolować przygotowanie indeksów i wykonanie wyszukiwania za pomoca innych języków, np. Visual Basic.

 • Całkowicie automatyczna instalacja oraz pełna dezinstalacja

  Wilbur łatwo się instaluje za pomocą prostego programu instalacyjnego. Co może istotniejsze, Wilbur może się odinstalować i usunąć z dysku wszelkie ślady swej obecności. (Wilbur nie usuwa indeksów utworzonych przez użytkownika, ale można je usunąć ręcznie.) Jeśli pracujemy w systemie Windows 95 lub NT, wersja 4.0 lub późniejsza, aplikację Wilbur można zainstalować/odinstalować za pomocą apletu Dodaj/usuń programy z Panelu sterowania.

 

Copyright (c) 1999 RedTree Development Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia.
Nazwy innych produktów i firm wzmiankowane w tym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odnośnych firm lub właścicieli tychże znaków towarowych.