Korzystanie z programu Wilbur w odniesieniu do plików PDF

Wilbur V2.1B16 wprowadza możliwość wykorzystania narzędzia pdftotext (open source) do indeksowania i wyświetlania plików PDF (Adobe Acrobat). Jeśli plik pdftotext.exe jest dostępny w katalogu programu Wilbur lub gdziekolwiek w definicji ścieżki systemowej, Wilbur automatycznie skorzysta z jego możliwości.

Oczywiście proces obsługi tego formatu skutkuje wydłużeniem czasu pracy programu, co może opóźnić wyświetlanie większych plików pdf. Aby zredukować to opóźnienie Wilbur umożliwia zachowanie przekształconych wersji tekstowych plików pdf do szybkiego wglądu w przyszłości. Wymaga to oczywiście dodatkowego miejsca na dysku w katalogu indeksów, ale te pliki tekstowe są zwykle o wiele mniejsze niż źródłowe pliki pdf. Aby włączyć tę opcję należy zaznaczyć pole "Umieść PDF w pamięci podręcznej" w oknie otwieranym poleceniem z menu Plik/Preferencje.

Program pdftotext można ściągnąć ze strony XPDF:

http://www.foolabs.com/xpdf/

lub z naszej strony:

xpdf-1.00-win32.zip

Jedynym plikiem z tego archiwum potrzebnym Wilburowi jest pdftotext.exe. Należy go umieścić albo w tym samym katalogu co wilbur.exe, albo gdzieś na ścieżce systemowej, tak by Wilbur mógł go odszukać. Program pdftotext można najpierw wypróbować z wiersza poleceń. Wystarczy wpisać pdftotext plik.pdf a utworzony zostanie plik.txt.

Pdftotext posługuje się z kolei programem gzip (open source), który można ściągnąć ze strony gzip:

http://www.gzip.org/

lub z naszej strony:

gzip124xN.zip

 

 

Copyright (c) 1999 RedTree Development Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia.
Nazwy innych produktów i firm wzmiankowane w tym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odnośnych firm lub właścicieli tychże znaków towarowych.