WilburNoteRegistrySetter - narzędzie do definiowania ustawień w rejestrze dla programu WilburNote


WilburNote umieszcza notatki w katalogu, z którego został umieszczony, i choć można zdefiniować inny katalog, jest to możliwe tylko poprzez ustawienie odpowiedniej wartości w rejestrach. Lepszym rozwiązaniem byłaby możliwość zmiany bez "mieszania" w rejestrach - większość użytkowników robi to raczej niechętnie (co zrozumiałe).

W międzyczasie Leo Singh zaproponował prosty program narzędziowy, który dokonuje tych ustawień:

WilburNoteRegistrySetter.zip

Jego użycie jest zrozumiałe samo przez się. Mimo to załączam opis przesłany przez Leo:

Read - dokonuje odczytu z rejestru, jeśli jest już zapis ścieżki.

Write - zapisuje do rejestru dowolną ścieżkę zdefiniowaną w polu "Current Location" [Bieżąca lokalizacja]. Musi to być poprawna ścieżka. Pozwolenie zapisu na tej ścieżce nie jest sprawdzane. Można używać nazw UNC.

Wybór ścieżki można było wykonać lepiej, ale nie lubię standardowego okna wyboru katalogu w systemie Windows, dlatego użyłem okna wyboru pliku, tyle że bez przekazywania nazwy pliku. Okno wyboru pliku pozwala zobaczyć zawartość katalogu w trakcie wyboru. Można też wybrać pusty katalog wpisując nazwę nieistniejącego pliku.

Można też wpisać nazwę w polu "Current location" [Bieżąca lokalizacja]. Wartość tego pola jest wykorzystywana tak przy zapisie do rejestru, jak i przy wyborze ["Select"] - do otwarcia okna dialogowego wyboru pliku na danej ścieżce. Program przetestowałem tylko w systemie Win NT.

 

Copyright (c) 1999 RedTree Development Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia.
Nazwy innych produktów i firm wzmiankowane w tym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odnośnych firm lub właścicieli tychże znaków towarowych.