Co nowego w wersji 2.2


Wersja 2.2 programu Wilbur to zasadniczo wersja "konserwacyjna", zbierająca różne poprawki i pomniejsze usprawnienia obecne w różnych kompilacjach wersji 2.1.

Wszystkie elementy na licencji Open Source

Głównym powodem nadania wersji nowego numeru jest zastąpienie stanowiących własność Dynazip procedur obsługi archiwów zip odpowiednimi narzędziami udostępnianymi na zasadach open source przez Info-ZIP. Oznacza to, że w chwili obecnej mogę ujawnić cały kod źródłowy programu (przedtem licencja Dynazip nie pozwalała na ujawnienie tych części kodu, które wywoływały licencjonowane procedury).

Indeksowanie plików Open Office

Nowością w wersji 2.2 jest także możliwość indeksowania plików Open Office. W rzeczywistości są to archiwa zip, które będą indeksowane tylko wtedy, jeśli zaznaczona zostanie opcja "traktuj pliki zip jak katalogi". Właściwa zawartość zwykle pojawia się w takim katalogu w pliku contents.xml.


Zebrane aktualizacje 2.1...

W licznych kompilacjach wersji 2.1 pojawiło się wiele pomniejszych poprawek i kilka usprawnień. Jedynymi znaczącymi usprawnieniami są prawdopodobnie następujące dwa:

Obsługa plików PDF

Wilbur V2.1B16 wprowadza możliwość wykorzystania narzędzia pdftotext (open source) do indeksowania i wyświetlania plików w formacie PDF (Adobe Acrobat). Jeśli plik pdftotext.exe jest dostępny w deklaracji ŚCIEŻKI systemowej, Wilbur automatycznie skorzysta z tego programu. (Użycie programu Wilbur do indeksowania plików PDF)

Pionowe ustawienie paneli

W Preferencjach dodana została opcja umożliwiająca ustawienie paneli listy plików i zawartości pionowo obok siebie.


Copyright © 1999 RedTree Development Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia.
Nazwy innych produktów i firm wzmiankowane w tym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odnośnych firm lub właścicieli tychże znaków towarowych.